Art Crimes: Lamezia Terme, Italy

Artwork © copyright 2002 Luis. Photos thanks to Tonypolo

Luis characters:

luis1charsm.jpg luis2charsm.jpg luis3charsm.jpg luis4charsm.jpg luis5charsm.jpg luis6charsm.jpg luis7charsm.jpg luis8charsm.jpg

NEXT PAGE

City Walls

Art Crimes Front Page