legale/legal ulcia/street linia/line w trasie/on tour za kasę/for cash tarchomin 106 wkd gandzabandza dominikanow wyscigi hirszfelda