[wyscigi]

fuks.tfu


fyls.tfu


perw.wc


perw.wc


nitk.dot * semp.dot


cakes.dsk (prauge)


fuks.tfu

perw.wc


zyek.cus


whose

[wyscigi]
legale/legal ulcia/street linia/line w trasie/on tour za kasę/for cash